Kiropraktik

Kiropraktik

Kiropraktik är en av de mest naturliga behandlingsmetoderna mot besvär med leder och muskulatur.

Vad är kiropraktik och vad är det bra för? 

Kiropraktik är en av de mest naturliga behandlingsmetoderna mot besvär med leder och muskulatur. Behandling av kiropraktisk karaktär har förekommit i alla tider och har även beskrivits av filosofer i antikens Grekland. Den ”moderna kiropraktiken” föddes i slutet av 1800-talet. Grundaren Daniel D. Palmer. startade kiropraktorskolor i USA under tidigare delen av 1900-talet. Idag är kiropraktik en erkänd och framgångsrik behandlingsform i stora delar av världen. Med hjälp av olika justeringstekniker kan rörligheten i leder öka och den muskulära flexibiliteten förbättras. En viktig del i en behandling är också att lära sig att på bästa sätt hjälpa till, för att snarast möjligt återfå god funktion i leder och muskler.

Varför är det viktigt med en utbildad kiropraktor?
Att gå till en utbildad och legitimerad kiropraktor är väldigt viktigt. Inte bara för att behandlingen ska bli så bra så möjligt utan även för att undvika skador eller felbehandlingar.

Behöver jag en kiropraktor?
Den vanligaste orsaken till att söka hjälp hos en kiropraktor är när man har så pass ont att det begränsar dig i vardagen, till exempel att du har svårt att röra dig eller smärta som gör att du har svårt att vara fokuserad på jobbet. Smärtan kan sitta i olika delar av kroppen, du kan till exempel ha ont i ryggen, nacken eller andra områden som höfter, knän och fotleder.

Några vanliga behandlingar som en kiropraktor kan hjälpa till med är till exempel; spänningar och värk i nacken och axlarna, stela och spända muskler, nackspärr och ont i ryggen som orsakas av att muskler och leder inte fungerar som de ska. Du kan också få behandling vid andra besvär, som idrottsskador, migrän, yrsel, domningar och smärtor i armar och ben, musarm och tennisarmbåge.

Var finns er kiropraktorsklinik?
Hos oss på rörelsemönster kan du träffa en legitimerad kiropraktor i vår lokal i Solna i norra Stockholm. Du bokar enkelt tid hos oss genom knappen nedanför.

Priser – Kiropraktik

 

Nybesök

Kiropraktik
kr 990
  • 45 min
Populär

Återbesök

Kiropraktik
kr 790
  • 30 min

Vid nedsatt ledrörlighet och muskulära besvär vilket kan uppstå av en mängd olika orsaker. Vi kallar det ledmässig rörelseinskränkning och försämrad muskulär funktion

När leder och muskulatur uppvisar ett förändrat rörelsemönster kan vi kalla det ”felrörlighet” och vi strävar efter att återställa en så optimal funktion som möjligt i dessa strukturer.

Vi korrigerar, ibland kallat justerar, de rörelseinskränkta lederna och behandlar muskulaturen som arbetar kring de korrigerade lederna eftersom de påverkats av att lederna rört sig ”fel”/annorlunda.

 

De vanligaste besvären i muskulaturen är att vissa muskler/muskelgrupper förkortas/försvagas/överansträngs/används fel vilket leder till att de förlorar sin normala flexibilitet och att de därmed inte kan arbeta som de ska. Naturligtvis kan det även vara så att spända/”stela” muskler hämmar ledernas rörlighet vilket gör att ledband och ledkapsel kring de leder som de spända musklerna arbetar kring förlorar en del av sin normala rörelseförmåga.

Vid anamnesen går vi igenom patientens symptombild, t ex. tidigare led/muskelmässiga besvär, olyckstillbud, sjukdomar och mediciner, och gör en undersökning av de symptomatiska områdena. Undersökningen omfattar olika tester t ex. patientens förmåga att röra sig, reflexer osv. och palpation (test av ledernas rörlighet och muskulaturens flexibilitet). Utifrån detta ställer vi en diagnos och påbörjar behandlingen som består av specifika korrigeringar av de leder som uppvisar ett försämrat rörelsemönster. Vi gör också olika typer av muskulär behandling t ex akupressur och massage, för att öka muskulaturens genomblödning. En viktig del av behandlingen är patientens hemläxor, dvs. vi visar hur de spända musklerna genom stretchövningar kan återfå normal flexibilitet och därmed arbeta på ett bättre sätt. Stretchövningarna gör att belastningen på lederna minskar.

Den ledmässiga korrigeringen är snabb och specifik och brukar sällan kännas speciellt mycket. Däremot kan den muskulära behandlingen kännas mer eller mindre beroende på hur länge muskeln varit ”spänd” och på att olika individer uppfattar ömhet/smärta i muskulaturen olika. Muskelbehandlingen är dock väldigt viktig och den ömhet som kan kännas vid behandlingen är av övergående karaktär. Ibland kan patienten få ”träningsvärk” i den behandlade muskulaturen en eller några dagar efter behandlingen vilket beror på att muskelns genomblödning ökar och att muskelcellerna därmed kan göra sig av med de slaggprodukter som ansamlats i muskulaturen pga. försämrad blodcirkulation. En av slaggprodukterna är mjölksyra och när kroppen bryter ned det ämnet uppstår den känsla vi kallar träningsvärk.

Förhoppningsvis! En kiropraktor behandlar en mängd olika besvär och strävar alltid efter att uppnå ett fullgott resultat. Individers biomekaniska status varierar väldigt mycket och det finns ingen tumregel för hur lång tid det tar innan man är bättre eller bra. Vissa individer har haft besvär i väldigt många år… En del patienter har aldrig tidigare haft ont men kanske känt sig lite ”stela” i ryggen på kvällarna… Andra patienter kanske får återkommande besvär i ett område men är dessemellan besvärsfri.

Vi försöker hitta grundorsaken till att besvären uppkommit och ger utifrån detta en adekvat behandling och ett ”läxprogram”. Om besvären funnit en lång tid ar det realistiskt att det tar tid att bli ”som ny”. Vi jobbar utifrån de förutsättningar som finns med hänsyn till besvär/tidigare skador /sjukdomar och betonar att patientens del i behandlingen är oerhört viktig (=att göra de ordinerade hemläxorna).