Kroppsanalys

Kroppsanalys

Vi på Rörelsemönster erbjuder två olika former av kroppsanalyser. Kroppsanalys med impedansvåg/analysvåg visar din kroppssammansättning och vi kan mäta förhållandet mellan fett, muskelmassa, skelett, vatten och din totala vikt samt räkna ut ditt BMI.

Vi erbjuder även en mer omfattande kroppsanalys som baseras bland annat på olika rörlighets- och styrketester, bedömning av hållnings- och andningsmönster samt muskelbalans. Detta ger både dig och din instruktör/terapeut fördjupad förståelse om dina fysiska och anatomiska begränsningar och förutsättningar och är grunden för utformning av ett individanpassat träningsprogram.

Kroppsanalys

kroppsanalys
Body screening
Impedansmätn.